Fundusze Europejskie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Rodzaj projektu: Nadzwyczajny

Tytuł projektu: Wsparcie bieżącej płynności

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Okres realizacji projektu: od: 01/07/2020

Okres realizacji projektu: do: 30/09/2020

Wartość projektu dla:

  • GJP 18 744,00
  • GP 18 744,00
  • GPT 18 744,00
  • GH 129 862,23